ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

യിവു ഓഫീസ്

ബന്ധപ്പെടുക: ബോണി ഴാങ്

ശീർഷകം: സെയിൽസ് ഡയറക്ടർ

0086-173-5799-9866

നമ്പർ 293 ക്വിനിംഗ് റോഡ്, ഹ ou ഷായ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സോൺ, യിവു 322000, സെജിയാങ്, ചൈന

ഹാം‌ഗ് ou ഓഫീസ്

ബന്ധപ്പെടുക: മാഗി വാങ്

ശീർഷകം: ജനറൽ മാനേജർ

0086-188-1487-8618

റൂം 913, 9 / എഫ്, ബയോഷെംഗ് സയൻസ് പാർക്ക്, ബിൽഡിംഗ് 1, ബയോഷെംഗ് സെഞ്ച്വറി സെന്റർ, നമ്പർ 800, മിൻഹെ റോഡ്, നിങ്‌വേ സ്ട്രീറ്റ്, സിയാവോൺ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്, ഹാം‌ഷ ou 311215, സെജിയാങ്, ചൈന